Buiten en binnenspelen

Wie is verantwoordelijk?

Volgens de wet moet de beheerder van de speeltoestellen ervoor zorgen dat de speeltoestellen veilig zijn. De gemeente beheert openbare speelplekken, in andere gevallen is de speeltuinorganisatie, de buurtvereniging, het kinderdagverblijf of de school verantwoordelijk. De wet verplicht de beheerder van speeltoestellen om:
1. De toestellen veilig te (laten) plaatsen en te (laten) onderhouden.
2. Reeds in gebruik zijnde toestellen te (laten) inspecteren.
3. Een logboek op te stellen, bij te houden en te bewaren.

Onderhoud speeltoestellen
Het is van belang bij het ontwerpen van de speeltuin al rekening te houden met een veilige opstelling van de speeltoestellen. De speeltoestellen moeten regelmatig onderhouden worden. Het verdient aanbeveling om de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant op te volgen.
 
Inspecties, keuringen en controles speeltoestellen
De wet verplicht fabrikanten van speeltoestellen om elk nieuw toestel eerst te laten keuren voordat het verkocht mag worden. De wetgever heeft daarvoor een aantal keuringsinstanties aangewezen. Indien u als beheerder een toestel aanschaft moet u er op letten dat het toestel 'gecertificeerd' is, dat wil zeggen dat het toestel goedgekeurd is. Na plaatsing moet de beheerder het toestel een keer per jaar laten inspecteren op veiligheid en gebreken. Daarnaast is een maandelijkse visuele inspectie van de toestellen door de beheerder noodzakelijk en een wekelijkse inspectie van het hele terrein. Iedereen die kennis heeft van veiligheidseisen kan speeltoestellen inspecteren. In de wet is de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) aangewezen om de veiligheid van speeltoestellen te controleren en zonodig speeltoestellen aan te laten passen of onbespeelbaar te verklaren.

Logboeken
De wet verplicht de beheerder om van elk toestel een logboek aan te leggen en bij te houden. In dit logboek moeten alle gegevens van het toestel vermeld worden zoals de naam van de fabrikant, het bouwjaar, serie- en typeaanduiding. Ook moeten inspecties, onderhoudswerkzaamheden aan het toestel en de uitvoerder hiervan in het logboek worden bijgehouden. Eventuele ongevallen worden ook in het logboek geregistreerd. De VWA inspecteur kan hier naar vragen.
 
Spelen zonder risico bestaat niet
Niemand kan garanderen dat speelvoorzieningen voor 100% veilig zijn. Kinderen zoeken nu eenmaal naar uitdagingen, zij verkennen en verleggen hun grenzen, zij zoeken het avontuur. Dat brengt spanning en daarbij zijn altijd factoren aanwezig die een risico van letsel in zich dragen. Zonder die spanning verliest het spel zijn aantrekkelijkheid. Kinderen moeten met dergelijke risicofactoren leren omgaan, het is een deel van het spel. Het risico moet echter binnen aanvaardbare grenzen blijven en het moet duidelijk zijn voor kinderen.

Inspectie en/of onderhoudscontract
Welles buiten + binnenspelen kan met u een contract afsluiten voor een jaarlijkse inspectie en/of onderhoudsrondes langs uw speeltoestellen. Vraagt u vrijblijvend naar de mogelijkheden.